Finanse

Planowanie finansowe, czy też wszelkiego rodzaju dotacje w przypadku domowego budżetu przede wszystkim powinno się opierać na realnym szacowaniu wszelkiego rodzaju wydatków tych przewidzianych jak i zapisania pewnej rezerwy a konto nieprzewidzianych ( jak wypadek, awaria, konieczność nagłego remontu) Bez tego elementu szacowania opartego na posiadanej wiedzy (rachunki za wynajem czy rata kredytu, telefon, czesne) mówienie o konstruowaniu jakiegokolwiek budżetu jest całkowitą pomyłką, również osobiste dotacje w postaci oszczędności nie są możliwe. Czytaj dalej